Juubelitervitus

EESTIMAA                                                                                                            

H.Vilep

PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI,                                                                                                                              

LÄTI PIIRIST MERENI,                                                                                                                          

IGAST LAPSEST PUNAPÕSKSEST                                                                                                      

KUNI SUURE PERENI –

KÕIK SEE KOKKU ON ME KODU,                                                                                                         

SEE ON MEIE EESTIMAA.                                                                                                              

KAARDI PEALT VÕIB ÄRA VÕTTA,                                                                                            

SÜDAMEST EI KÄTTE SAA!