Õppekava

Sina lood midagi
ja tema loob midagi
ja veel keegi
ja veel keegi
ja saab kõiksugu toredaid asju.
Sina avad südame
ja tema avab südame
ja ennäe – sünnib armastus.

(A.Koney)

Õppekavaalases tegevuses on olulisel kohal kodukoha ja kultuuriloo tähtsustamine, tervise edendamine ning keskkonnakasvatus; väärtustatakse traditsioone ning ollakse avatud uuendustele.

Õppekava teesid:

 • Imaveres on minu kodu, pere, sõbrad
 • Headus ja ilu iga lapse südamesse ja silmisse!
 • Kehaline liikumine = terve ja aktiivne laps = ergas ja õpihimuline koolieelik!

Õppekava edukaks toimimiseks:

1. Lähtuda laste igapäevase elu korraldamisel põhimõttest:

 • iga laps on ainulaadne;
 • lapse juhttegevuseks on mäng;
 • toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse, igapäevaelu nähtuste kohta;
 • luua tingimused harjutada, rakendada, kinnistada teadmisi ja oskusi mitmel viisil ning erinevates valdkondades;
 • individuaalõppe tähtsustamine ja rakendamine.

2. Lähtuda kasvatusväärtuste kujundmaisel põhimõttest:

 • positiivne õhkkond on kõige alus; hea mõte sünnitab hea teo, hea tegu loob hea tuju, hea tuju toob hea mõtte , hea mõte – …;
 • kindlad reeglid tagavad demokraatliku keskkonna ja korrigeerivad vääritut käitumist;
 • viidata iga lapse positiivsetele külgedele, mida on alati võimalik väärtustada;
 • õpetaja on eeskuju, kes oma armastuse ja austusega laste vastu aitab olla neil edukas, kujundades nende enesehinnangut;
 • kõik algab kodust, kodukohast, lähimast ümbrusest – põhjalikult ette valmistada teemad ja tegevused – vaatlused, uurimised, vestlused jne.; teadmiste ja oskuste aktiivne praktiline kasutamine tagab soovitud tulemuse.