Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu:

  • Kadri Laud
  • Karmen Lemvald
  • Mailis Kutsar
  • Marek Kasar
  • Ülle Laarmaa (lasteaia esindaja)
  • Anto Rull (KOV esindaja)

Lasteaeda puudutavate dokumentide loetelu Imavere valla kodulehel.

Hoolekogu failid 21.06.2016 nr 4